Dofinansowania

Informujemy, że Polska Szkoła Sobotnia Edu Owls otrzymała dofinansowanie w kwocie £8802,82, które w całości zostało przeznaczone na zakup komputerów i oprogramowania do prowadzenia szkoły.
Projekt finansowany ze środków Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Maksymiliana Marii Kolbego, w ramach konkursu Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej Poza Granicami Polski 2023”.

Nazwa przedsięwzięcia:  Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgu konsularnym Konsula RP w Manchesterze (I)

Kwota dotacji:

w 2023 r.: 15 937,00 PLN

w 2024 r.: 15 288,00 PLN

Całkowita wartość przedsięwzięcia:  811 400,00 PLN

Przedsięwzięcie  „Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgu konsularnym Konsula RP w Manchesterze (I)” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

Projekt „Dwujęzyczność jest cool” dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu „Polonia i Polacy za granicą 2022”

Informujemy, że otrzymalimy dotację w kwocie 12 845 PLN brutto na realizację działania: Wspieranie funkcjonowania placówki oświatowej – Polska Szkoła Sobotnia Edu Owls w Leicesterrealizowanego w ramach projektu: Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w środkowej i północnej Wielkiej Brytanii, współfinansowanego ze środków pochodzących z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2022 r.

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii w regionach: West Midlands, East Midlands, Nort West i North East

Kwota dotacji: 17 250,00 zł

Całkowita wartość zadania publicznego: 856 228,60 zł

Zadanie publiczne Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii w regionach: West Midlands, East Midlands, Nort West i North East polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.