Projekt „Dwujęzyczność jest cool” dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu „Polonia i Polacy za granicą 2022”

Informujemy, że otrzymalimy dotację w kwocie 12 845 PLN brutto na realizację działania: Wspieranie funkcjonowania placówki oświatowej – Polska Szkoła Sobotnia Edu Owls w Leicesterrealizowanego w ramach projektu: Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w środkowej i północnej Wielkiej Brytanii, współfinansowanego ze środków pochodzących z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2022 r.

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii w regionach: West Midlands, East Midlands, Nort West i North East

Kwota dotacji: 17 250,00 zł

Całkowita wartość zadania publicznego: 856 228,60 zł

Zadanie publiczne Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii w regionach: West Midlands, East Midlands, Nort West i North East polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.