Podręczniki

Podręczniki z których korzysta nasza szkoła są zgodne z podstawą programową dla uczniów uczących się poza granicami Polski, a materiał w nich zawarty został specjalnie opracowany na potrzeby szkół sobotnich.

Autorka podręczników, Małgorzata Pawlusiewicz, ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu dzieci na emigracji oraz w kształceniu nauczycieli polonijnych.

Podręczniki napisane zostały specjalnie dla dzieci uczących się na emigracji. Ich największą zaletą jest dostosowanie materiału do specyficznych potrzeb dzieci polonijnych uczących się języka polskiego jako drugiego. Każdy podręcznik zawiera ilość jednostek lekcyjnych zgodną z ilością zajęć w szkole polonijnej (32 – 35 zajęć rocznie, 3-4 godziny tygodniowo). Podręczniki te zapewniają uczniom ciągłości nauczania, ponieważ każdy podręcznik jest kontynuacją poprzedniej części.