Podręczniki

Podręczniki z których korzysta nasza szkoła są zgodne z podstawą programową dla uczniów uczących się poza granicami Polski, a materiał w nich zawarty został specjalnie opracowany na potrzeby szkół sobotnich.

Autorka podręczników, Małgorzata Pawlusiewicz, ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu dzieci na emigracji oraz w kształceniu nauczycieli polonijnych.

Podręczniki napisane zostały specjalnie dla dzieci uczących się na emigracji. Ich największą zaletą jest dostosowanie materiału do specyficznych potrzeb dzieci polonijnych uczących się języka polskiego jako drugiego. Każdy podręcznik zawiera ilość jednostek lekcyjnych zgodną z ilością zajęć w szkole polonijnej (32 – 35 zajęć rocznie, 3-4 godziny tygodniowo). Podręczniki te zapewniają uczniom ciągłości nauczania, ponieważ każdy podręcznik jest kontynuacją poprzedniej części.

Ceny podręczników:

Przedszkole

Maja uczy się i bawi cz.1 – £13.50

Maja uczy się i bawi cz.2 – £13.50

Klasa 0

Kubuś idzie do szkoły cz.1 – £14.50

Kubuś idzie do szkoły cz.2 – £14.50

Kubusiowe szlaczki – £6.00

Klasa 1

Elementarz dla dzieci polonijnych – £15.50

Ćwiczenia elementarzowe – £15.50

Klasa 2

Asy z II klasy czytanka – £17.50

Asy z II klasy ćwiczenia – £17.50

Klasa 3

Z uśmiechem i słońcem czytanka – £17.50

Z uśmiechem i słońcem ćwiczenia – £17.50

Klasa 4

Piękna nasza Polska cała czytanka – £17.50

Piękna nasza Polska cała – £17.50

Klasa 5

W radosnym kręgu czytanka + ćwiczenia – £29.50

Klasa 6

Sercem w stronę ojczyzny czytanka + ćwiczenia – £ 29.50