Kadra

Nauczyciele i asystenci

ADS_0554-Edit

Dyrektor szkoły

Sławomira Małgorzata Wiśniewska

Założycielka i Dyrektor Polskiej Szkoły Edu Owls Limited od roku 2013 – do dziś.

Wykształcenie: Magister Chemii specjalizacja nauczycielska, Bachelor of Honor in Science, studia podyplomowe Rachunkowość i Zarządzanie Finansami,  AAT Level 4.

Ukończone kursy i szkolenia: Nowy egzamin GCSE z języka polskiego; Trening pedagogiczny – Free Mind of Child; Pułapki rodzicielskie; Kurs pierwszej pomocy; Structogram – Kurs oparty na genetyce mózgu – Poznaj możliwości swojego mózgu; Zarządzanie zespołem; Organizacja i zarządzanie oświatą;  Trener I i II stopnia Treningu Umiejętnośći Społecznych, Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera;

Doświadczenie w Anglii: Accounts Clerk w Campdale Pharmaceuticals Ltd w latach 2006 – 2009, Leasehold Accounts Assistant w Butlin Property Services w latach 2009 – 2014, nauczyciel i kierownik w Polskiej Szkole im. Jana Pawła 2 w Leicester w latach 2006 – 2010, własna działalność gospodarcza od 2011; Dyrektor PSS Edu Owls od 2013. 

Doświadczenie w Polsce: nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w latach 1984 – 1988, własna działalność gospodarcza w latach 1989 – 2006 .

Sylwia Cieślak

Nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Wykształcenie: Magister Pedagogiki Wieku Dziecięcego (Uniwersytet Łódzki); Licencjat Turystyki i Rekreacji (Uniwersytet Łódzki); Studia podyplomowe – Nauczanie języka polskiego i kultury Polski poza granicami kraju (Uniwersytet Łódzki)

Ukończone kursy i szkolenia: Kurs wychowawcy kolonijnego; OCR Functional Skills qualification in English at Level 2; NCFE Cache Level 2 Certificate in Principles of working with individuals with learning disabilities; NCFE Cache Level 2 Certificate Introducing caring for children and young people.

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls; EAL Support Assistant at Primary School.

Doświadczenie w Polsce: Praktyki nauczycielskie w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Ewelina Kołek

Nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Wykształcenie: Magister Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej;

Ukończone kursy i szkolenia: Computerised Payroll (QCF) Level 2  accredited by IAB; BCS Level 2 Certificate in IT User Skills (ECDL Extra) (ITQ) (QCF) Level 2; ICT Skills for Life; NPA Certificate in Pawnbroking qualification;Cambridge ESOL Level 1,  City &Guilds Level 1; Nauczanie języka polskiego jako obcego.

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel w Polskiej  Szkoły Sobotniej Edu Owls; Customer Advisor – Financial Services -Leicester City Centre; Operation Administrator -Distribution Centre – Disney Store Ltd in Magna Park; Internships: Administrative Assistant; Clokwise Credit Union and Leicester College.

Doświadczenie w Polsce: własna działalność gospodarcza.

Karina Kwaśniewska

Asystent nauczyciela Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Wyksztalcenie: Magister matematyki-Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Doświadczenie w Anglii: Asystent nauczyciela w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls.

Doświadczenie w Polsce:Praktyki zawodowe w szkole podstawowej nr 3 i2 w Ustroniu, nr 5 w Skoczowie.  Praktyka zawodowo pedagogiczna w szkole ponadgimnazjalnej z zakresu matematyki w Szkole ponadgimnazjalnej w Ustroniu.

Ewelina Leśniak

Nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Wykształcenie: Absolwentka Menedżerskiego Studium we Wrocławiu.

Ukończone kursy i szkolenia: Teaching Assistant Diploma, „Uczymy języka Polskiego”, „Gramatyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego”,  Growth Mindset, Safeguarding Children and Young People, English for Speakers of Other Languages, Deutch für Fremdsprachige, „Dzieci w spektrum autyzmu”, „Uczeń z zespołem Aspergera”, „Kreatywne interaktywne lekcje dla nauczania przedszkolnego i zintegrowanego. Klasy 0-3”, „Ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój języka u dzieci dwujęzycznych”, Studium Pedagogiczne Glottodydaktyka w pracy nauczyciela, EYFS Teaching Diploma, Safeguarding Children Training, Safeguarding Children and Young People, Prevent awareness course.

Doświadczenie w Anglii: Asystent nauczyciela i  nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls, Sales Support Administrator, Customer Assistant Administrator

Doświadczenie w Polsce: Praktyki Zawodowe Administracja Biurowa, Sekretarka Wrocław

Adrian Nowak

Asystent nauczyciela Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls

Wykształcenie: Magister Handlu Zagranicznego – Krakowska Akademia im Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Studia podyplomowe – Zarządzanie małymi i średnimi firmami. Krakowska Akademia im Frycza Modrzewskiego w Krakowie. 

Ukończone kursy i szkolenia: Kurs instruktora Fitness na Trampolinach dla dzieci i dorosłych- Fit and Jump. Nationally accredited barista and latte art program- Muffin Break.

Doświadczenie w Anglii:  Asystent nauczyciela w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls. Financial Advisor – Owl Financial. General Manager and Head Barista – Muffin Break. 

Doświadczenie w Polsce: Praktyki zawodowe – Izba Administracji Skarbowej w Krakowie. Prowadzenie działalności gospodarczej.

Justyna Pawlaczyk

Nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls; Logopeda

Wykształcenie: Magister Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Studia podyplomowe – Logopedia WSNS Lublin; Studia podyplomowe – Nauczyciel języka polskiego, Uniwersytet Gdański; Studia podyplomowe – Nauczanie języka polskiego i kultury Polski poza granicami kraju – Uniwersytet Łódzki

Ukończone kursy i szkolenia: Teaching Assistant Diploma; Wychowawca kolonijny; Dziecko dwujęzyczne i dysleksja; Wady wymowy u dzieci dwujezycznych; Jak pracować z uczniem jąkającym się; Neuroedukacja w praktyce szkolnej; Doskonalenie pisania poprzez gry i zabawy; Logopedia w praktyce nauczyciela; Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia, Nauczanie języka polskiego jako obcego na poziomie A1-B1; Course in Emergency Life Support, Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole.

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel, logopeda w Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls; Koordynator warsztatów edukacyjnych „Rozwój kompetencji szkolnych”, 

Doświadczenie w Polsce: Pracownik administracji w Centrum Kultury i Sztuki,  wolontariat w Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym.

Jolanta Rudnicka

Asystent nauczyciela Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls

Wykształcenie: Studentka trzeciego roku Psychologii z Edukacja na Uniwersytecie De Montfort University w Leicester.

Ukończone kursy i szkolenia:  Certificate of Advanced Safeguarding, Child Protection and Prevent. 

Doświadczenie w Anglii:  Asystent nauczyciela Polskiej Sobotniej Szkoły Edu Owls oraz Assistant w Primary School w Croft.

Karolina Rybicka

Asystent nauczyciela Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls

Wykształcenie:  Magister Turystki – Menager Zarządzania na WWSTiZ w Poznaniu, Licencjat z Geologii na UAM w Poznaniu.

Ukończone kursy i szkolenia:   „Nauczycielu mam  specjalne potrzeby edukacyjne” – kurs online organizowany przez Klub Nauczyciela,  Safeguarding level 1, Kursy decoupage w różnych technikach.

Doświadczenie w Anglii:  Asystent nauczyciela Polskiej Sobotniej Szkoły Edu Owls.

 

Julia Szajnóg

Asystent nauczyciela Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls

Renata Szajnóg

Nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.
Prowadząca zajęcia plastyczne.

Wykształcenie: Magister Pedagogiki ogólnej UMCS w Lublinie; Lincencjat Pedagogiki Kulturalno – Socjalnej UMCS w Lublinie.

Ukończone kursy i szkolenia: Kurs wychowawców kolonijnych; ESOL 2; Europejska licencja komputerowa

Doświadczenie w Anglii: asystent nauczyciela szkoły podstawowej Celsian Education; Nauczyciel w Polskiej Szkole w Harrow; Nursery Assistant Blubell Nursery, Wembley

Aleksandra Szczepaniak

Nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Wykształcenie: Magister Administracji Publicznej – Uniwersytet Łódzki. 

Ukończone kursy i szkolenia:  Trener I i II stopnia Treningu Umiejętności Społecznych, Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera.  Wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży; Kierownik placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży; Animator zabaw dla dzieci, „Kurs pedagogiczny” – Free Mind of Child; „Tożsamość dzieci dwujęzycznych”;  „Pracuje z dzieckiem dwujęzycznym”; „Rola wczesnej diagnozy dziecka ze spectrum autyzmu w procesie terapii” – kursy organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenie Wspólnota Polska; Instruktor treningu mentalnego dla dzieci i młodzieży; „Psychologiczne podejście w nauce czytania po polsku”; Teaching assistant diploma- Level 1,

Doświadczenie w Anglii: Asystent nauczyciela w PSS Edu Owls; Instruktor Tańca w PSS Edu Owls, Learning Support Assistant at Primary School.

Doświadczenie w Polsce: Animator zajęć tanecznych w „Centrum Kultury i Tańca   Hajdasz”, wychowawca/kierownik obozów i kolonii letnich/zimowych, prowadząca   warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży w ramach „Obozu Rozwoju Zainteresowań”  ZHP, prowadząca warsztaty taneczne z młodzieżą i dorosłymi w Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa.

Kamila Szmyt

Nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Wykształcenie: licencjat filologii angielskiej- Collegium Balticum w Szczecinie

Ukończone kursy i szkolenia: Nauczanie języka polskiego jako obcego, Child safeguarding, Teaching Assistant Diploma- Level 2, Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Skuteczna komunikacja z uczniami, Kreatywne metody nauczania w grupie wczesnoszkolnej, Polonijna szkoła a brytyjskie metody nauczania, Przywiązanie wg Bowlby’ego, czyli jak budować dobre relacje z uczniami

Doświadczenie w Anglii: asystent oraz nauczyciel języka polskiego w PSS EduOwls

Doświadczenie w Polsce: nauczyciel języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym, praktyki zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

 

Kamila Zarzycka

Nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Wykształcenie: Absolwentka Studium na wydziale Psychologii i Socjologii w Gorzowie Wielkopolskim.

Ukończone kursy i szkolenia: NCFE CACHE level 3 Award in supporting teaching and learning in school, Pediatric Infant and Child First Aid level 3 (VTQ), Prevent Awareness course.

Doświadczenie w Anglii: Asystent nauczyciela Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls, Teaching Assistant w angielskiej szkole Granby.

Ilona Żyżyńska

Nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.


Wykształcenie: Studia podyplomowe – Pedagogika wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego – Centrum Rozwoju i Edukacji Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi.  Magister Turystyki i Rekreacji, specjalność- Turystyka aktywna oraz Organizacja i obsługa ruchu turystycznego- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Ukończone kursy i szkolenia: Trener I i II stopnia Treningu Umiejętności Społecznych, Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera, ESOL-level 1, Functional Skills qualification in Mathematics at Level 1.  Szkolenie metodyczne nauczania języka polskiego – Manchester; Course in Emergency Life Support; Teaching Assistant Diploma; Safeguarding children and young people in education-level 2. „Ćwiczenia zabawy usprawniające czytanie i pisanie” oraz ukończony kurs – wady wymowy – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli; „Wybrane metody terapii i wspomagania w pedagogice specjalnej”. 

Doświadczenie w Anglii: Asystent Nauczyciela w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls.  Nursery Assistant – Herrick Playgroup, praca z dzieckiem autystycznym.

Doświadczenie w Polsce: Praktyki zawodowe w Spółdzielni turystycznej „Turysta”, praca w charakterze asystentki menadżera w hotelu, organizacja festynów rodzinnych, organizacja gier i zabaw dla dzieci w charakterze animatora dziecięcego.

Patrycja Filipowicz - Baranowska

Pedagog, psycholog Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.


Wykształcenie: Magister Pedagogiki Ustwicznej, Wydział Pedagogiki i Nauk Educkacyjnych – Uniwesytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studentka drugiego roku Psychology BSc (Hons) na De Monfort University w Leicester

Ukończone kursy i szkolenia:  Level 3 Diploma in Supporting Teaching and Learning in Schools North Warwickshire and South Leicestershire College;  Level 3 in Retail Management/Retail Team Leader; Emergency Pediatric First Aid-Skill Base First Aid; Positive Behaviour Management-TeamTeach; Child Protection in Education-TES; Female Genital Mutilation Awareness (FGM)-TES; The Prevent Duty-TES; Prevent, risks of radicalisation and the kinds of support available to those at risk-Government; Foundation to Drawing and Talking Therapy-Drawing and Talking