Kadra

ADS_0554-Edit

Dyrektor szkoły

Sławomira Małgorzata Wiśniewska

Założycielka i Dyrektor Polskiej Szkoły Edu Owls Limited od roku 2013 – do dziś.

Wykształcenie: Magister Chemii specjalizacja nauczycielska, Bachelor of Honor in Science, studia podyplomowe Rachunkowość i Zarządzanie Finansami,  AAT Level 4.

Ukończone kursy i szkolenia: Nowy egzamin GCSE z języka polskiego; Trening pedagogiczny – Free Mind of Child; Pułapki rodzicielskie; Kurs pierwszej pomocy; Structogram – Kurs oparty na genetyce mózgu – Poznaj możliwości swojego mózgu; Zarządzanie zespołem; Organizacja i zarządzanie oświatą;  Trener I i II stopnia Treningu Umiejętnośći Społecznych, Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera;

Doświadczenie w Anglii: Accounts Clark w Campdale Pharmaceuticals Ltd w latach 2006 – 2009, Leasehold Accounts Assistant w Butlin Property Services w latach 2009 – 2014, nauczyciel i kierownik w Polskiej Szkole im. Jana Pawła 2 w Leicester w latach 2006 – 2010, własna działalność gospodarcza od 2011; Dyrektor PSS Edu Owls od 2013. 

Doświadczenie w Polsce: nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w latach 1984 – 1988, własna działalność gospodarcza w latach 1989 – 2006 .

Nauczyciele i asystenci

Ilona Żyżyńska

Nauczyciel klasy zerowej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls;
Nauczyciel  zajęć z geografii Polski .

Wykształcenie: Studia podyplomowe – Pedagogika wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego – Centrum Rozwoju i Edukacji Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi.  Magister Turystyki i Rekreacji, specjalność- Turystyka aktywna oraz Organizacja i obsługa ruchu turystycznego- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; ESOL-level 1, Functional Skills qualification in Mathematics at Level 1; Szkolenie metodyczne nauczania jezyka polskiego – Manchester; Course in Emergency Life Support; Teaching Assistant Diploma; Safeguarding children and young people in education – level 2; 

Ukończone kursy i szkolenia: Ćwiczenia zabawy usprawniające czytanie i pisanie oraz ukończony kurs – wady wymowy – Osrodek Doskonalenia Nauczycieli; Wybrane metody terapii i wspomagania w pedagogice specjalnej, Trener I i II stopnia Treningu Umiejętnośći Społecznych, Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera;

Doświadczenie w Anglii: Asystent Nauczyciela w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls.  Nursery Assistant – Herrick Playgroup, praca z dzieckiem autystycznym.

Doświadczenie w Polsce: Praktyki zawodowe w Spółdzielni turystycznej „Turysta”, praca w charakterze asystentki menadzera w hotelu, organizacja festynow rodzinnych, organizacja gier i zabaw dla dzieci w charakterze animatora dzieciecego.

Kamila Zarzycka

Asystent nauczyciela  klasy zerowej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Aleksandra Szczepaniak

Nauczyciel klasy I  Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls,
Prowadząca zajęcia dodatkowe "Kraina Uważności Edusi"

Wykształcenie: Magister Administracji Publicznej – Uniwersytet Łódzki. 

Ukończone kursy i szkolenia: Wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży; Kierownik placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży; Animator zabaw dla dzieci, kurs pedagogiczny – Free Mind of Child; Tożsamość dzieci dwujęzycznych;  Pracuje z dzieckiem dwujęzycznym; Rola wczesnej diagnozy dziecka ze spectrum autyzmu w procesie terapii; Instruktor treningu mentalnego dla dzieci i młodzieży; Psychologiczne podejście w nauce czytania po polsku; Teaching assistant diploma- Level 1, Trener I i II stopnia Treningu Umiejętnośći Społecznych, Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera;

Doświadczenie w Anglii: Asystent nauczyciela w PSS Edu Owls; Instruktor Tańca w PSS Edu Owls.

Doświadczenie w Polsce: Animator zajęć tanecznych w „Centrum Kultury i Tańca   Hajdasz”, wychowawca/kierownik obozów i kolonii letnich/zimowych, prowadząca   warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży w ramach „Obozu Rozwoju Zainteresowań”  ZHP, prowadząca warsztaty taneczne z młodzieżą i dorosłymi w Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa.

Ewelina Leśniak

Asystent nauczyciela Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Wykształcenie: Absolwentka Menedżerskiego Studium we Wrocławiu. Ukończone kursy i szkolenia: Teaching Assistant Diploma, Uczymy jezyka Polskiego, Gramatyka w nauczaniu jezyka polskiego jako obcego, Cwiczenia Logopedyczne stymulujace rozwoj jezyka u dzieci dwujezycznych, Growth Mindset, Safeguarding Children and Young People, English for Speakers of Other Languages, Deutch für Fremdsprachige

Doswiadczenie w Anglii: Asystent Nauczyciala Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls, Sales Support Administrator, Customer Assistant Administrator

Doswiadczenie w Polsce: Praktyki Zawodowe Administracja Biurowa, Sekretarka Wrocław;

Ewelina Kołek

Nauczyciel klasy II Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Wykształcenie: Magister Zarządzania, Uniwesytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej; Computerised Payroll (QCF) Level 2  accredited by IAB; BCS Level 2 Certificate in IT User Skills (ECDL Extra) (ITQ) (QCF) Level 2; ICT Skills for Life; NPA Certificate in Pawnbroking qualification;Cambridge ESOL Level 1,  City &Guilds Level 1; Nauczanie języka polskiego jako obcego.

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel w Polskiej  Szkoły Sobotniej Edu Owls; Customer Advisor – Financial Services -Leicester City Centre; Operation Administrator -Distribution Centre – Disney Store Ltd in Magna Park; Internships: Administrative Assistant; Clokwise Credit Union and Leicester College.

Doświadczenie w Polsce: własna działalność gospodarcza.

Karina Kwaśniewska

Asystent nauczyciela Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Wyksztalcenie: Magister matematyki-Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Doświadczenie w Anglii: Asystent nauczyciela w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls.

Doświadczenie w Polsce:Praktyki zawodowe w szkole podstawowej nr 3 i2 w Ustroniu, nr 5 w Skoczowie.  Praktyka zawodowo pedagogiczna w szkole ponadgimnazjalnej z zakresu matematyki w Szkole ponadgimnazjalnej w Ustroniu.

Sylwia Cieślak

Nauczyciel klasy III Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Wykształcenie: Magister Pedagogiki Wieku Dziecięcego (Uniwersytet Łódzki); Licencjat Turystyki i Rekreacji (Uniwersytet Łódzki); kurs wychowawcy kolonijnego; OCR Functional Skills qualification in English at Level 2; NCFE Cache Level 2 Certificate in Principles of working with individuals with learning disabilities; NCFE Cache Level 2 Certificate Introducing caring for children and young people.

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls; EAL Support Assistant at Primary School.

Doświadczenie w Polsce: Praktyki nauczycielskie w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Anna Rejniak

Asystent nauczyciela Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Renata Szajnóg

Nauczyciel klasy IV Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Wykształcenie: Magister Pedagogiki ogólnej UMCS w Lublinie; Lincencjat Pedagogiki Kulturalno – Socjalnej UMCS w Lublinie; ukończone kursy i szkolenia: Kurs wychowawców kolonijnych; ESOL 2; Europejska licencja komputerowa

Doświadczenie w Anglii: asystent nauczyciela szkoły podstawowej Celsian Education; Nauczyciel w Polskiej Szkole w Harrow; Nursery Assistant Blubell Nursery, Wembley

Justyna Pawlaczyk

Nauczyciel klasy V Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls; Logopeda

Wykształcenie: Magister Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia podyplomowe – Logopedia WSNS Lublin

Ukonczone kursy i szkolenia: Teaching Assistant Diploma; Wychowawca kolonijny; Dziecko dwujęzyczne i dysleksja; Wady wymowy u dzieci dwujezycznych; Jak pracować z uczniem jąkającym się; Neuroedukacja w praktyce szkolnej; Doskonalenie pisania poprzez gry i zabawy; Logopedia w praktyce nauczyciela; Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia, Nauczanie języka polskiego jako obcego na poziomie A1-B1; Course in Emergency Life Support, Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole.

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel, logopeda w Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls; Koordynator warsztatów edukacyjnych „Rozwój kompetencji szkolnych”, 

Doświadczenie w Polsce: Pracownik administracji w Centrum Kultury i Sztuki,  wolontariat w Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym.

Kamila Szmyt

Nauczyciel klasy VII Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Małgorzata Gruszka

Pedagog w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls.

Wykształcenie: Magister pedagogiki specjalnej – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Studia podyplomowe  „Szkoła psychologii kontaktów interpersonalnych” Uniwersytet Wrocławski,studia podyplomowe „Zarządzanie w oświacie” Politechnika Wrocławska,studia podyplomowe „Komunikowanie i kreowanie wizerunku publicznego” Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, certyfikaty I i II stopnia „Trener EEG- Biofeedback” Biomed we Wrocławiu.

Doświadczenie w Anglii: trener EEG-Biofeedback, pedagog w Polskiej Sobotniej Szkole Edu Owls.

Doświadczenie w Polsce: nauczyciel nauczania zintegrowanego, nauczyciel i pedagog specjalny, dyrektor placówki nauczania specjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej.