Kadra

dyrektor szkoły

Sławomira Małgorzata Wiśniewska – założycielka i Dyrektor Polskiej Szkoły Edu Owls Limited od roku 2013 – do dziś.

NAUCZYCIELE I ASYSTENCI

Przedszkole

Ilona Żyżyńska – Nauczyciel klasy przedszkolnej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls; Nauczyciel  zajęć z geografii Polski .

Natalia Markowska- Asystent Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Marta Radzikowska – Nauczyciel  Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls (Urlop macierzyński).

Klasa 0

Renata Szajnóg – Nauczyciel klasy zerowej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Kamila Zarzycka – asystent nauczyciela klasy zerowej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls

Klasa 1B

Elżbieta Ojeda-Rodriguez – Nauczyciel  klasy 1b Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Klasa 2

Ewelina Kołek-  Nauczyciel klasy 2 Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Aleksandra Szczepaniak – Asystent Nauczyciela  Szkoły Sobotniej Edu Owls, Prowadząca zajęcia dodatkowe “Kraina Uważności Edusi”

Karina Kwaśniewska – Asystent nauczyciela klasy 2 Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls

Klasa 3

Sylwia Cieślak – Nauczyciel klasy 3 Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Ewelina Leśniak – Asystent Nauczyciela Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls

 

Klasa 4

Justyna Pawlaczyk – Nauczyciel klasy 4 Polskiej Szkoły Sobotniej  Edu Owls,  Nauczyciel zajęć logopedycznych.

Aleksandra Gwizdała – Asystent nauczyciela klasy 4 Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls

Klasa 5

Aleksander Surowiecki – Nauczyciel klasy 5 Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls, Prowadzący zajęcia dodatkowe z historii Polski.

Klasa 6

Kamila  Szmyt – Nauczyciel klasy 6 Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls

Pedagog szkolny

Małgorzata Gruszka – Pedagog w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls.

Wykształcenie: Magister Chemii specjalizacja nauczycielska, Bachelor of Honor in Science, studia podyplomowe Rachunkowość i Zarządzanie Finansami,  AAT Level 4.

Ukończone kursy i szkolenia: Nowy egzamin GCSE z języka polskiego; Trening pedagogiczny – Free Mind of Child; Pułapki rodzicielskie; Kurs pierwszej pomocy; Structogram – Kurs oparty na genetyce mózgu – Poznaj możliwości swojego mózgu; Zarządzanie zespołem; Organizacja i zarządzanie oświatą;

Doświadczenie w Anglii: Accounts Clark w Campdale Pharmaceuticals Ltd w latach 2006 – 2009, Leasehold Accounts Assistant w Butlin Property Services w latach 2009 – 2014, nauczyciel i kierownik w Polskiej Szkole im. Jana Pawła 2 w Leicester w latach 2006 – 2010, własna działalność gospodarcza od 2011; Dyrektor PSS Edu Owls od 2013. 

Doświadczenie w Polsce: nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w latach 1984 – 1988, własna działalność gospodarcza w latach 1989 – 2006 .

Wykształcenie: Studia podyplomowe – Pedagogika wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego – Centrum Rozwoju i Edukacji Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi.  Magister Turystyki i Rekreacji, specjalność- Turystyka aktywna oraz Organizacja i obsługa ruchu turystycznego- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; ESOL-level 1, Functional Skills qualification in Mathematics at Level 1; Szkolenie metodyczne nauczania jezyka polskiego – Manchester; Course in Emergency Life Support. 

Ukończone kursy i szkolenia: Ćwiczenia zabawy usprawniające czytanie i pisanie oraz ukończony kurs – wady wymowy – Osrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Doświadczenie w Anglii: Asystent Nauczyciela w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls.  Nursery Assistant – Herrick Playgroup, praca z dzieckiem autystycznym.

Doświadczenie w Polsce: Praktyki zawodowe w Spółdzielni turystycznej “Turysta”, praca w charakterze asystentki menadzera w hotelu, organizacja festynow rodzinnych, organizacja gier i zabaw dla dzieci w charakterze animatora dzieciecego.

 

Wykształcenie: Magister Diagnostyki Pedagogicznej z Edukacją Międzykulturową- Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie; Licencjat z Resocjalizacji- Wszechnica Mazurska w Olecku.

Doświadczenie w Anglii: Asystent Nauczyciela Języka Polskiego w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls.

Doświadczenie w Polsce: Praktyki studenckie w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia NZOZ w Olecku oraz praktyki studencki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku.

Wykształcenie: Licencjat z pedagogiki specjalność Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna- Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie.

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls.

Doświadczenie w Polsce: Nauczyciel przedszkola, nauczyciel klasy zero w szkole podstawowej.

Wykształcenie: Magister Pedagogiki ogólnej UMCS w Lublinie; Lincencjat Pedagogiki Kulturalno – Socjalnej UMCS w Lublinie; ukończone kursy i szkolenia: Kurs wychowawców kolonijnych; ESOL 2; Europejska licencja komputerowa

Doświadczenie w Anglii: asystent nauczyciela szkoły podstawowej Celsian Education; Nauczyciel w Polskiej Szkole w Harrow; Nursery Assistant Blubell Nursery, Wembley

 

 

 

 

 

Wykształcenie: Magister Pedagogiki Specjalnej z Terapią Pedagogiczną – Uniwersytet Opolski; Studia podyplomowe: Kształcenie zintegrowanie i wychowanie przedszkolne.

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel przedszkola w Jellybeans Nursey and Pre Schook Buton on Trent; Nauczyciel Polskiej Szkoly Sobotniej Edu Owls.

 

 

 

 

 

Wykształcenie: Magister Zarządzania, Uniwesytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej; Computerised Payroll (QCF) Level 2  accredited by IAB; BCS Level 2 Certificate in IT User Skills (ECDL Extra) (ITQ) (QCF) Level 2; ICT Skills for Life; NPA Certificate in Pawnbroking qualification;Cambridge ESOL Level 1,  City &Guilds Level 1; Nauczanie języka polskiego jako obcego.

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel w Polskiej  Szkoły Sobotniej Edu Owls; Customer Advisor – Financial Services -Leicester City Centre; Operation Administrator -Distribution Centre – Disney Store Ltd in Magna Park; Internships: Administrative Assistant; Clokwise Credit Union and Leicester College.

Doświadczenie w Polsce: własna działalność gospodarcza.

Wykształcenie: Magister Administracji Publicznej – Uniwersytet Łódzki. Ukończone kursy i szkolenia: Wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży; Kierownik placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży; Animator zabaw dla dzieci, kurs pedagogiczny – Free Mind of Child; Tożsamość dzieci dwujęzycznych;  Pracuje z dzieckiem dwujęzycznym; Rola wczesnej diagnozy dziecka ze spectrum autyzmu w procesie terapii; Instruktor treningu mentalnego dla dzieci i młodzieży; Psychologiczne podejście w nauce czytania po polsku; Teaching assistant diploma- Level 1.

Doświadczenie w Anglii: Asystent nauczyciela w PSS Edu Owls; Instruktor Tańca w PSS Edu Owls.

Doświadczenie w Polsce: Animator zajęć tanecznych w “Centrum Kultury i Tańca   Hajdasz”, wychowawca/kierownik obozów i kolonii letnich/zimowych, prowadząca   warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży w ramach “Obozu Rozwoju Zainteresowań”  ZHP, prowadząca warsztaty taneczne z młodzieżą i dorosłymi w Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa.

Wyksztalcenie: Magister matematyki-Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Doświadczenie w Anglii: Asystent nauczyciela w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls.

Doświadczenie w Polsce:Praktyki zawodowe w szkole podstawowej nr 3 i2 w Ustroniu, nr 5 w Skoczowie.  Praktyka zawodowo pedagogiczna w szkole ponadgimnazjalnej z zakresu matematyki w Szkole ponadgimnazjalnej w Ustroniu.

Wykształcenie: Magister Pedagogiki Wieku Dziecięcego (Uniwersytet Łódzki); Licencjat Turystyki i Rekreacji (Uniwersytet Łódzki); kurs wychowawcy kolonijnego; OCR Functional Skills qualification in English at Level 2; NCFE Cache Level 2 Certificate in Principles of working with individuals with learning disabilities; NCFE Cache Level 2 Certificate Introducing caring for children and young people.

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls; EAL Support Assistant at Primary School.

Doświadczenie w Polsce: Praktyki nauczycielskie w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Wykształcenie: Absolwentka Menedżerskiego Studium we Wrocławiu. Ukończone kursy i szkolenia: Teaching Assistant Diploma, Uczymy jezyka Polskiego, Gramatyka w nauczaniu jezyka polskiego jako obcego, Cwiczenia Logopedyczne stymulujace rozwoj jezyka u dzieci dwujezycznych, Growth Mindset, Safeguarding Children and Young People, English for Speakers of Other Languages, Deutch für Fremdsprachige

Doswiadczenie w Anglii: Asystent Nauczyciala Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls, Sales Support Administrator, Customer Assistant Administrator

Doswiadczenie w Polsce: Praktyki Zawodowe Administracja Biurowa, Sekretarka Wrocław;

 

Wykształcenie: Magister Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ukonczone kursy i szkolenia: Teaching Assistant Diploma; Wychowawca kolonijny; Dziecko dwujęzyczne i dysleksja;Wady wymowy u dzieci dwujezycznych; Jak pracować z uczniem jąkającym się; Neuroedukacja w praktyce szkolnej; Doskonalenie pisania poprzez gry i zabawy; Logopedia w praktyce nauczyciela; Nauczanie języka polskiego jako obcego na poziomie A1-B1; Course in Emergency Life Support. 

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel, logopeda w Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls; Koordynator warsztatów edukacyjnych “Rozwój kompetencji szkolnych”, 

Doświadczenie w Polsce: Pracownik administracji w Centrum Kultury i Sztuki,  wolontariat w Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym.

 

Wykształcenie: Magister pedagogiki specjalnej – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Studia podyplomowe  “Szkoła psychologii kontaktów interpersonalnych” Uniwersytet Wrocławski,studia podyplomowe “Zarządzanie w oświacie” Politechnika Wrocławska,studia podyplomowe “Komunikowanie i kreowanie wizerunku publicznego” Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, certyfikaty I i II stopnia “Trener EEG- Biofeedback” Biomed we Wrocławiu.

Doświadczenie w Anglii: trener EEG-Biofeedback, pedagog w Polskiej Sobotniej Szkole Edu Owls.

Doświadczenie w Polsce: nauczyciel nauczania zintegrowanego, nauczyciel i pedagog specjalny, dyrektor placówki nauczania specjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej.