Lekcje zdalne

Pandemia koronavirusa zmusiła nas do zamknięcia szkoły stacjonarnej i rozpoczęcia lekcji online. Pierwsze lekcje zdalne rozpoczeły się 28 marca 2020 i trwały do 27 czerwca. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy podjeli się uczestnictwa w lekcjach i naszej kadry pedagogicznej,  że podołała wyzwaniu przed jakim postawiła nas nowa sytuacja.