Konkurs recytatorski

W dniu 02/04/2022 odbył się w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls konkurs recytatorski. Była to kolejna edycja tego przedsięwzięcia, która weszła już na stałe w harmonogram szkolnych wydarzeń. 

Celem organizacji konkursu recytatorskiego jest:

  1.  Zainteresowanie uczniów poezją polską dla dzieci,
  2. Rozwijanie zdolności recytatorskich,
  3. Zachęcanie dzieci do przezwyciężania własnej nieśmiałości poprzez występy,
  4. Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Tematem przewodnim tegorocznego konkursu była wiosna. Dzieci samodzielnie lub z pomocą nauczycieli wybrali  kilka tygodni wcześniej wiersze o wyżej wymienionej tematyce, tak by mieć czas na odpowiednie ich przygotowanie. Już na etapie poszukiwań wierszy czy to w zasobach domowej biblioteki czy internetu dzieci mogły zapoznać się z szeroką kolekcją polskich wierszy.

Uczniowie wykazali się nie tylko pięknymi interpretacjami ale również wprowadzili elementy scenografii czy choreografii, które bardzo wzbogaciły występy młodych recytatorów.

Liczne uczestnictwo w naszym wydarzeniu pokazuje, że uczniowie chcą rozwijać umiejętności recytatorskiei sprawia im to dużo radości. Dzięki poznawaniu różnych tekstów poetyckich wzbogacają swoją wiedzę literacką ale również rozwijają swoją dwujęzyczność. Recytacja czy czytanie tektów wierszowanych wzbogaca słownictwo, uczy odpowiedniej intonacji i dykcji.

Wszystkie dzieci zostały nagrodzone książkami polskich autorów.