Opłaty

Opłata rejestracyjna, płatna przy zapisie dziecka: £15.00

Opłata za cały rok szkolny 2019-2020 wynosi £512.00

Kwota ta  może zostać zapłacona w następujący sposób:

 RabatKwota wpłatyTermin wpłaty
Wpłata jednorazowa10%£460.00Do 30/09/2019
Standing order przez 8 miesięcy6%£60.001-szy dzień miesiąca od 01/10/2019 do 01/05/2020
Miesięcznie w 9 ratach 

1 x £64

8 x £56

Pierwsza rata do 15/09/2019,

do końca miesiąca za miesiąc następny

Ze względu na różną ilość sobót, w które odbywają się zajęcia w poszczególnych miesiącach, opłata miesięczna za naukę została uśredniona. Dzięki temu system pobierania opłat został uproszczony, aby uniknąć pomyłek oraz ułatwić Państwu dokonywanie płatności.

Rabaty dla rodzeństwa

Pierwsze dzieckoPełna opłata1 x £64.00            8 x £56.00
Drugie dzieckorabat 10%1 x £61.00            8 x £50.00

Można skorzystać tylko z 1-go rabatu

Opłata za zajęcia dodatkowe pozostaje bez zmian £4.00 za godzinę. Prosimy opłacać zajęcia miesięcznie z góry za miesiąc następny (nie możemy przyjąć opłaty rocznej, bo ilość zajęć dodatkowych nie pokrywa się z ilością zajęć szkolnych)

Opłata za wykupione zajęcia nie podlega zwrotowi w razie nieobecności na zajęciach lub rezygnacji.

Nieuiszczenie opłaty w terminie jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników zajęć.

 Metody płatności za szkołę:

  1. Przelew na konto szkoły

Nazwa konta: Edu Owls Limited

Sort Code: 40-28-24

Account Number: 91552465

ref. nazwisko dziecka

  1. Płatność kartą przez system PayPal

email adres: eduowls@gmail.com

ref. nazwisko dziecka

  1. Gotówką lub kartą w recepcji, w sobotę w godzinach pracy szkoły