Opłaty

Opłata rejestracyjna, płatna przy zapisie dziecka: £20.00

Opłata za cały rok szkolny 2020/2021 będzie podana wkrótce

Kwota ta  może zostać zapłacona w następujący sposób:

  Rabat Kwota wpłaty Termin wpłaty
Wpłata jednorazowa 10%
Do 30/09/2020
Standing order przez 8 miesięcy 6%
1-szy dzień miesiąca od 01/10/2020 do 01/05/2021
Miesięcznie w 9 ratach  Pierwsza rata do 15/09/2020,

do końca miesiąca za miesiąc następny

Ze względu na różną ilość sobót, w które odbywają się zajęcia w poszczególnych miesiącach, opłata miesięczna za naukę została uśredniona. Dzięki temu system pobierania opłat został uproszczony, aby uniknąć pomyłek oraz ułatwić Państwu dokonywanie płatności.

Rabaty dla rodzeństwa

Pierwsze dziecko Pełna opłata           
Drugie dziecko rabat 10%            

Można skorzystać tylko z 1-go rabatu

Opłata za zajęcia dodatkowe podamy w późniejszym terminie. Prosimy opłacać zajęcia miesięcznie z góry za miesiąc następny (nie możemy przyjąć opłaty rocznej, bo ilość zajęć dodatkowych nie pokrywa się z ilością zajęć szkolnych)

Opłata za wykupione zajęcia nie podlega zwrotowi w razie nieobecności na zajęciach lub rezygnacji.

Nieuiszczenie opłaty w terminie jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników zajęć.

 Metody płatności za szkołę:

  1. Przelew na konto szkoły

Nazwa konta: Edu Owls Limited

Sort Code: 40-28-24

Account Number: 91552465

ref. nazwisko dziecka

  1. Płatność kartą przez system PayPal

email adres: eduowls@gmail.com

ref. nazwisko dziecka

  1. Gotówką lub kartą w recepcji, w sobotę w godzinach pracy szkoły