Półkolonie

Polska Szkoła Sobotnia Edu Owls

organizuje półkolonie dla dzieci od 7 roku prowadzone w języku polskim

Zajęcia odbywać się będą w The Brite Centre Braunstone Ave, Leicester LE3 1LE

w godzinach 10.00 – 15.00 w terminie:

 • 16-20 października 2023

Proponujemy program wypełniony różnorodnymi zajęciami edukacyjnymi, artystycznymi i językowymi.  Celem zajęć prowadzonych w języku polskim jest rozwijanie między innymi kompetencji językowych dzieci dwujęzycznych.

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych, pełnych pasji i zaangażowania, kreatywnych nauczycieli. Dołożymy wszelkich starań, aby nasze półkolonie były czasem spędzonym radośnie i aktywnie, a dzieci wyszły z nich bogatsze o nowe znajomości, doświadczenia i umiejętności.

Cena:

 • £25 za jeden dzień
 • przy rezerwacji zajęć przez cały tydzień opłata £100.00

Ilość miejsc ograniczona.

Rezerwacja miejsca po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i dokonaniu opłaty.  Czy dziecko ma jakieś potrzeby medyczne, o których szkoła powinna wiedzieć? Does your child have any medical needs which school should be aware of? Jeśli tak prosimy o podanie szczegółowych informacji w dodatkowym polu na końcu formularza.

  Czy dziecko regularnie przyjmuje leki, które muszą być mu podane w czasie zajęć lekcyjnych? Does your child take any medicine which should be given during the school lessons?
  Tak/YesNie/No
  Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku w czasie zajęć lekcyjnych. I agree to provide first aid to my child during the lesson.
  Tak/YesNie/No
  Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie mojego dziecka podczas zajęć. Zgadzam się na umieszczanie tych zdjęć i filmików na stronie internetowej szkoły, profilu Facebook szkoły, artykułach prasowych oraz różnych wydawnictwach w celach promocyjno – informacyjnych szkoły.
  Tak/YesNie/No

  Oświadczam, że wraz z moim dzieckiem zapoznałem/łam się z Regulaminem Szkoły, Kodeksem ucznia i Polityką prywatności i zobowiązuję się przestrzegać ich zapisów. I declare that I and my child have read and understood the school rules, discipline Policy and Parents’ Statute – Teacher Association and oblige to keep the rule

  Zobowiązuję się osobiście punktualnie przyprowadzać dziecko na zajęcia i odbierać je po zakończeniu zajęć. W razie mojej nieobecności czynności te będzie wykonywał drugi rodzic lub opiekun wskazany w Formularzu Rejestracyjnym. W przypadku naszej niedyspozycji upoważnię na piśmie osobę dorosłą do obioru dziecka. Jestem odpowiedzialny/a za bezpieczeństwo dziecka w budynku szkolnym do rozpoczęcia zajęć. Jestem świadomy/a, że w razie braku kontaktu ze mną władze szkoły będą się kontaktowały z drugą osobą w Formularzu Rejestracyjnym. W przypadku braku kontaktu z osobami wskazanymi w Formularzu Rejestracyjnym po upływie pół godziny władze szkoły mogą się kontaktować z policją lub Social Services

  Zobowiązuję się poinformować nauczyciela o planowanej nieobecności dziecka na zajeciach.

  W przypadku nieobecności dziecka na zajeciach, poniesione opłaty nie podlegaja zwrotowi.