Polityka prywatności

Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych jest Edu Owls Ltd, 93 Sharpland LE2 8UP, Leicester, United Kingdom, w tym pracownicy firmy, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni na temat ochrony danych osobowych zgodnie z polityką firmy.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i użytkownik w każdej chwili ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych. Aby zmienić lub wymazać swoje dane należy wysłać  email na adres: eduowls@gmail.com
  3. Dane osobowe zbierane są podczas rejestracji dziecka w szkole.
  4. W trakcie rejestracji w szkole, rodzic może wyrazić zgodę na przetwarzanie różnych danych swojego dziecka, w tym zdjęć i filmów zrobionych w czasie zajęć edukacyjnych. Zgoda na przetwarzanie tych danych jest zawsze dobrowolna.
  5. Jeśli rodzic wyrazi zgodę na fotografowanie i filmowanie dziecka w czasie zajęć szkolnych, administrator będzie przechowywał dane w czasie danego roku szkolnego oraz do 5 lat (?) po opuszczeniu szkoły przez dziecko. Administrator może użyć zdjęć i filmów do promocji szkoły w tym czasie, jeśli rodzic wyraził na to zgodę.
  6. Administrator dołożył wszelkiej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
  7. Dane osobowe przechowywane są w bezpiecznej bazie danych. W celu świadczenia usług edukacyjnych, pobierania płatności i innych czynności administracyjnych i promocyjnych, administrator współpracuje z zaufanymi partnerami, którym udostępnia adekwatne dane osobowe w sposób zabezpieczony odpowiednimi procedurami i umowami. Udostępnianie tych danych nie wpływa na ich bezpieczeństwo  i jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług przez administratora.
  8. Administrator nigdy nie będzie sprzedawać danych osobowych innym podmiotom.
  9. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.

Pliki cookies

  1. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje – z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej – z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę.