Polish Heritage Day

Obchody PHD w PSS Edu Owls zostały podzielone na dwa dni.
W sobotę 2/05/2020 w szkole uczniowie i nauczyciele ubrani byli w barwy narodowe.Tematy
zajęć dostosowane były do wieku uczniów dotyczyły symboli narodowych, legend, historii
powstania Konstytucji 3-go Maja itp. Na początku spotkania zostały zaprezentowane prace
plastyczne i wiersz wykonane przez uczniów w ramach ogłoszonego wcześniej konkursu
plastyczno-literackiego pt.”Moja współczesna Syrenka”. Wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody książkowe.

W niedzielę 10/05/2020 spotkanie online ogłoszone dla wszystkich chętnych nie tylko uczniów
szkoły. Nauczyciele przygotowali różne atrakcje dotyczące historii, geografii i kultury Polski.
Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na 2 grupy i uczestniczyli w następujących blokach
tematycznych. 
1. Polska – moje korzenie (mapa, geografia, zwierzęta,
2. Polskie zwyczaje i obrzędy (stroje narodowe, jedzenie)
3. Polskie symbole narodowe (flaga, godło, hymn) + legendy
4. Made in Poland – z czego słynie Polska