Projekt edukacyjny "Każdy z nas jest inny, równy i wyjątkowy"

Projekt uczący akceptacji, tolerancji i integracji. Pięć razy do roku nauczyciele skupiają się na nauczaniu jednej wartości i mają do dyspozycji wiele sposobów na realizację zadań.
1. Wrzesień/ Październik – Kreatywność- dzień połączony z Dniem Kropki.
2. Listopad/Grudzień- Wyobraźnia- moduł opracowany przy współpracy ze Szkoleniami z wyobraźnią- dzień połączony z Międzynarodowym Dniem Tolerancji
3. Styczeń/luty- Moc Słowa- moduł opracowany przy współpracy z Terapeutycznym ABC, dzień połączony z Międzynarodowym Dniem Przytulania
4. Marzec – Równość- dzień połączony ze Światowym Dniem Osób z Zespołem Downa.
5. Maj- Odwaga- dzień połączony z pierwszym dniem lata.

Celami projektu jest
*Kształtowanie postawy akceptacji wobec inności wśród dzieci.
*Dostrzeganie podobieństw i różnic między innymi ludźmi.
*Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu oraz nabywanie przez wspólny kontakt, nowych doświadczeń, zawierania nowych znajomości oraz współpracy między szkołami.
*Nauka dzieci tolerancji wobec osób różniących się od siebie między innymi wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem- jak również cechami nie widocznymi na pierwszy rzut oka np.chorobami serca, autyzmem, cukrzycą.
*Kształtowanie postaw empatii wobec inności oraz budowanie przyjaznego klimatu integracji.
*Nauczenie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi pomimo różnic, które posiadamy.
*Eliminowanie zachowań agresywnych w stosunku do inności.
*Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski, bądź ewentualnej migracji.