Warsztaty teatralne

Wydarzenie odbyły się w ostatnią sobotę kwietnia. Dzieci i młodzież z PSS Edu oraz nauczyciele wzięli  udział w specjalnie przygotowanych warsztatach teatralnych,   dzięki którym mogli ćwiczyć dykcję, emisję głosu i poprawność w mówieniu po polsku.

Warsztaty miały na celu pokazać jak można bawić się językiem i własnym głosem oraz jak wpływać  na komfort mówienia – lepszą dykcję, pracę przeponą i świadomość poprawności językowej. Dzieci polonijne często maja trudności w poprawnym akcentowwaniu czy artykułowaniu słów w języku polskim. Takie warsztaty uświadamiają najczęstsze błędy językowe, uczą modulacji głosu czy pokonania bariery mówienia po polsku.  Ćwiczenia teatralne wpływają niezwykle motywująco i usprawniająco na kompetencje językowe dzieci i młodzieży. Dają również większą pewność i odwagę w wystąpieniach przed publicznością. Prowadząca skupiła się na pobudzaniu wyobraźni oraz ekspresji ruchowej, co pozwali uczestnikom nabierać pewności siebie na scenie i rozwijać swój artystyczny potencjał.

Warsztaty poprowadziła aktorka teatru “Trip”  Joanna Pelon.